Blog

Verkkolukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa lukio-opinnot verkossa

Verkkolukiossa lukio-opintojen suorittaminen onnistuu verkon kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi huippu-urheilijalle, jonka harjoittelu vaatii paljon ja jonka on vaikeaa osallistua päiväopetukseen. Kenelle verkkolukio sitten sopii ja millaista opiskelu verkkolukiossa oikein on? Pohdimme näitä teemoja tällä sivulla.

Kenelle verkkolukio sopii?

Verkkolukio on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisopiskelijoille, joilta lukio on syystä tai toisesta jäänyt aikoinaan väliin tai jotka eivät voi osallistua päiväopetukseen esimerkiksi työn vuoksi. Alle 18-vuotias saattaa päästä joihinkin verkkolukioihin erityisehdoin. Tällöin yleensä nuoren huoltajan tulee puoltaa opintojen aloittamista. Lisäksi saatetaan vaatia myös muiden ehtojen täyttämistä, kuten huipulle tähtäävää urheilua.

Verkkolukio sopii itsenäiselle opiskelijalle sekä opiskelijalle, jonka on elämäntilanteensa vuoksi vaikea osallistua päiväopintoihin. Opiskelu verkkolukiossa vaatii itsenäistä työotetta sekä sisukkuutta. Monesti saattaisi tuntua paljon mielenkiintoisemmalta tehdä jotakin aivan muuta kuin opiskella ja tällöin onkin vain otettava itseä niskasta kiinni, jotta opinnot etenisivät suunniteltuun tahtiin.

Millaista opiskelu verkkolukiossa on?

Kuten edellä jo todettiinkin, niin opiskelu verkkolukiossa on erittäin itsenäistä. Lukion järjestelmästä löytyy lähes kaikki tarvittavat materiaalit, mutta kirjoistakin voi olla opinnoissa hyötyä. Kurssien sisältämät materiaalit ovat erittäin monipuolisia ja ne voivat sisältää esimerkiksi videoita tai muita kurssin aihepiiriä valottavia materiaaleja. Tämä auttaa erilaisia opiskelutapoja suosivia oppilaita hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

agile