Uncategorized

Yliopistossa opiskelu

Koulutus on aina arvossaan. Moni haluaa hankkia hyvän koulutuksen, jolloin myös pääsy työelämään on helpompaa. Monet haluavat varmistaa menestyksen työelämässä korkeakouluopinnoilla. Jotkut voivat jopa hakea monena vuonna johonkin haluamaansa...
Read More

Opintolaina

Opintolaina on laina, jota voi hakea useimmista pankeista. Korkeakouluopiskelijat voivat saada opintolainaa 650 € opiskelukuukautta kohden, ja tämän lisäksi voi saada opintorahaa sekä yleistä asumistukea. Useimmiten opintolainaa haetaan Kelan myöntämällä...
Read More

Uusi opetussuunnitelma

Vuoden 2014 Peruskoulun opetussuunnitelma, joka otettiin käyttöön vuonna 2016, esittelee uusia tuulia siitä, minkälaista tietoa, taitoa ja kasvatusta koulujen pitäisi tarjota koululaisille. Opetussuunnitelma on opettajan tärkein ohjenuora ja opettajan...
Read More

Koulutusta Suomessa

Varhaiskasvatusta Ihmisen sivistykseen liittyy oleellisesti yksilön kasvatus siten, että hän pystyy toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti yhteiskunnan jäsenenä. Kasvatuksella pyritään ohjaamaan kasvatettavan henkilön persoonan kehittymistä....
Read More

Mikä PISA-tutkimus?

Kolmen vuoden välein järjestettävä PISA-tutkimus mittaa 15-16 -vuotijaiden nuorten osaamista matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. OECD-maiden järjestämän tutkimuksen pääarviointialue muuttuu joka kolmas vuosi. Vuonna 2015 aiheena...
Read More
agile