Blog

Millaisia eroja on yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksella?

Omaa urapolkua pohdiskeleva tuleva opiskelija saattaa punnita mielessään yliopiston ja ammattikorkeakoulun välisiä eroja sekä sitä kumpaan opinahjoon kannattaisi suunnata. Molemmissa on varmasti omat hyvät puolensa ja riippuukin pitkälti opiskelijasta kumpi opinahjo sopii paremmin. Kerromme tällä sivulla karkeasti yliopiston ja ammattikorkeakoulun eroista.

Yliopisto painottaa teoriaa ja opetus on luentotyyppistä

Yliopistoissa teoriaopinnot korostuvat ja opetuksessa korostuvat luennot. Lukutoukalle yliopisto saattaakin olla ammattikorkeakoulua sopivampi vaihtoehto. Akateemisen vapauden ansiosta luennoille osallistuminen on yleensä vapaaehtoista ja tenteissä painottuvat erilaiset esseetehtävät.

Ammattikorkeakoulu painottaa teorian ja käytännön yhteistyötä

Ammattikorkeakoulua pidetään yliopistoa käytännönläheisempänä opinahjona. Teoriaa ja käytäntöä opiskellaan rintarinnan, mutta teoriatietoa opitaan yleensä huomattavasti vähemmän kuin yliopistossa. Ammattikorkeakouluissa opetuksen työelämälähtöisyys korostuu. Amk-tutkinnossa opiskelijat suorittavat useita työharjoitteluja saaden näin tuntumaa siihen työhön, jota tutkinto heitä oikeuttaa tekemään valmistumisen jälkeen. Monen mielestä työn oppii parhaiten juurikin tekemällä ja ammattikorkeakoulussa pääsee todella tekemään ja kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Moni opiskelija onkin työllistynyt työharjoittelupaikkaansa valmistumisensa jälkeen.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa myös yamk-opinnot, jotka vastaavat maisteritutkintoa. Jotta voit hakea opiskelemaan yamk-tasoista tutkintoa, sinulla tulee olla riittävästi alan työkokemusta. Yamk-opinnot ovatkin erittäin työelämälähtöisiä ja ne on suunniteltu siten, että opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Aikuisopiskelijalle tämä on erityisen hyvä uutinen. Yamk-tutkinto on maisteritutkintoon rinnastettavissa oleva tutkinto ja se antaa periaatteessa saman pätevyyden moneen työhön kuin maisteritutkinto. Opintojen aikana suoritetaan kypsyysnäyte, joka on työelämän kehittämiseen liittyvä hanke. Moni opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen omassa työpaikassaan, jolloin parhaimmillaan sekä opiskelija itse että hänen työpaikkansa hyötyvät hankkeesta. Toisinaan kehittämishanke on jopa tilattu työelämätahon aloitteesta, mikä onkin toivottavaa, koska tällöin kehittämishanke vastaa aitoon tarpeeseen.

Yamk-opinnot ovat erittäin itsenäisiä ja osa opiskelijoista on jopa toivonut, että luentotyyppistä opetusta olisi nykyistä enemmän. Lähiopetuspäiviä toki on, mutta monilla linjoilla suuri osa lähiopetuspäivistä käytetään itsenäisten tehtävien läpikäyntiin yhdessä ryhmän kanssa.

agile