Blog

Korkeasti koulutetut opettajat ovat maamme peruskoulutuksen kulmakivi

Suomalainen koulutus on tunnetusti maailman huippuluokkaa. Kerromme tällä sivulla lyhyesti siitä, kuinka korkeasti koulutetut opettajat ovat maamme peruskoulun kulmakiviä, jotka ovat siivittäneet suomalaisen koulutuksen menestykseen. Pohdimme myös mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta opettajien ammattitaito pysyisi mukana yhteiskunnan kiihtyvän kehitysvauhdin tahdissa.

Opettajien korkea koulutustaso

Suomessa opettajat ovat huomattavan korkeasti koulutettuja; jopa alakoulun opettajilta vaaditaan maisteritason koulutus. Akateeminen maisteritason koulutus ei ole maailmalla lainkaan itsestään selvyys puhuttaessa alakoulun opettajista, joten tämä on selkeä valttikorttimme. Maamme opettajien koulutus sitoutuu myös vahvasti tutkimustuloksiin.

Opettajan työ on Suomessa itsenäistä

Opettajille annetaan työssään runsaasti vapauksia ja työ on melko itsenäistä. Opettajilla onkin tämän ansiosta mahdollisuus työn kehittämiseen, koska he voivat toteuttaa omia näkemyksiään esimerkiksi oppituntien suunnittelussa melko vapaasti. Meillä on perinteisesti arvostettu opettajia ja vaikka tämä arvostus on ehkä hieman murenemassa, niin opettajan ammattia voidaan kyllä vielä nykyäänkin pitää arvostettuna ja kunnioitettuna työnä. Lähes jokainen suomalainen on varmasti sitä mieltä, että opettajat tekevät tärkeää työtä. Alan koulutus onkin vetovoimainen ja haluttu huolimatta siitä, ettei alan palkkaus ole kovin korkea. Perinteisesti opettajiin on Suomessa luotettu ja edelleenkin opettajat ovat luotettuna pidetty ammattiryhmä. Jos opettajien toiminnassa paljastuu huomautettavaa, on tämä Suomessa suuri shokki ja ihmetyksen aihe.

Mitä pitäisi tehdä, jotta opettajien korkea ammattitaito pysyisi samalla tasolla myös jatkossa?

Maailma muuttuu valtavaa vauhtia ja onkin tärkeää, että opettajien koulutus sekä mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti pysyvät tämän muutostahdin mukana. On tärkeää, että opettajille tarjoutuu uransa aikana mahdollisuuksia kehittyä omassa ammatissaan. Heillä tulisi olla mahdollisuus uuden oppimiseen sekä uudenlaisten kysymysten pohtimiseen. Esimerkiksi digitalisaatio, populismi, monikulttuurisuus, monilukutaito sekä valeuutiset aiheuttavat nykyajan opettajille uudenlaisia haasteita. Toisaalta ne myös tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, koska esimerkiksi digitalisaatiota voidaan aivan hyvin hyödyntää opetuksessa. On tärkeää turvata opettajankoulutuksen jatkumo.

Jotta koulutus pysyisi ajan tasalla, on Suomessa meneillään erilaisia koulutuksen kehittämisohjelmia. Opettajien osaamisen varmistamiseen ha ylläpitämiseen kannattaakin panostaa! On myös tärkeää huolehtia siitä, että opettajilla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan koko työuransa aikana eikä ainoastaan esimerkiksi työuransa alussa. Täydennyskoulutuksen on havaittu toisinaan olleen liian tarjontalähtöistä ja sirpaleista ja sitä onkin pyritty kehittämään entistä suunnitelmallisemmaksi sekä tarvelähtöisemmäksi.

Yhteistyön lisääminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa niin opettajien välistä yhteistyötä kuin koulujenkin välistä yhteistyötä. Lisäksi yhteistyötä pitäisi tehdä nykyistä enemmän myös kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Parhaimmillaan yhteistyön avulla voidaan parantaa laatua sekä avata uudenlaisia kehittymismahdollisuuksia. Arjen jaksamisen helpottaminen on tärkeä yhteistyön tavoite. Nykyisin puhutaankin yhteisopettajuudesta, jossa korostetaan työparien ja tiimien käyttöä. Uudenlainen työnjako voi tuoda toivottua helpotusta opettajan arkeen.

agile