Blog

Miksi esiopetukseen osallistuminen on tärkeää ennen koulunaloitusta?

Ammatillinen esiopetus ja varhaiskasvatus luovat hyvän pohjan lapsen koulutien aloitukselle. Kerromme tällä sivulla muutaman syyn, joiden vuoksi esiopetukseen osallistuminen kannattaa.

Esiopetuksen aikana lapsi oppii tulemaan toimeen ilman vanhempiaan

Esiopetuksen aikana lapsi harjoittelee erossa olemista omista vanhemmistaan. Lapsen on hyvä oppia tietyssä määrin itsenäiseksi ennen koulun aloitusta, jotta koulun aloittaminen sujuisi mahdollisimman helposti. Esikoulussa lapselta ei kuitenkaan vielä vaadita niin suurta itsenäisyyttä kuin koulussa ja esikoulu tarjoaakin pehmeän laskun koulutien aloitukseen.

Esiopetuksen aikana lapsi oppii monia koulussa tarvittavia taitoja

Esikoulussa lapsi oppii monia taitoja, joita hän tarvitsee myöhemmin koulussa. Hän oppii istumaan paikoillaan ja odottamaan vuoroaan sekä ottamaan toiset huomioon. Hän saa harjoitella myös monia kädentaitoja, kuten saksilla leikkaamista. Onnistumisen elämykset esikoulun aikana saavat lapsen luottamaan omiin taitoihinsa ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelu saa hänet oppimaan, kuinka erilaisten ihmisten kanssa voi tulla toimeen.

Lapsen mahdolliset erityistarpeet huomataan usein esikoulussa

Jos lapsella on erityistarpeita, huomataan nämä yleensä esikoulussa. Tämä auttaa lasta pääsemään tarvitsemiensa tukitoimien piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikä tekee koulutien aloittamisesta helpompaa kuin ilman lapsen tarvitsemia tukitoimia.

 

agile