Blog

Koulutusta Suomessa

Varhaiskasvatusta

Ihmisen sivistykseen liittyy oleellisesti yksilön kasvatus siten, että hän pystyy toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti yhteiskunnan jäsenenä. Kasvatuksella pyritään ohjaamaan kasvatettavan henkilön persoonan kehittymistä. Kasvattajia on ihmisellä hänen elinaikanaan hyvin monia. Aluksi oma perhe ohjaa kasvatettavan lapsen kehitystä hyvin voimakkaasti. Kehittyvä pieni lapsi tarvitsee aikuisten tukea ja turvaa, jotta hän voisi edes elää. Läheisyyden, turvan, fyysisten tarpeiden tyydyttäminen ovat aluksi kaikkein tärkeimpiä asioita, jotta ihminen kehittyy sen verran, että häntä voidaan ryhtyä kasvattamaan yhteiskunnan jäseneksi.

Suomessa lapset pääsevät jo varhain ryhmämuotoiseen hoitoon, jos he tarvitsevat hoitopaikkaa kodin ulkopuolella. Päiväkodit ja perhepäivähoitopakat järjestävät tuleville polville hoitoa ja hoivaa, kunnes lapset pääsevät seuraavaksi esikouluun. Sinne mennään 6-vuotiaina. Esikoululaiset oppivat jo toimimaan ryhmissä ja valmistautumaan varsinaiseen koulutaipaleeseen.

Peruskoulu

Seuraavaksi lapset siirtyvä peruskouluun sinä vuonna kun he täyttävät seitsemän vuotta. Silloin koululaiset aloittavat pitkän opintaipaleen. Koulussa opitaan hyvin tärkeitä taitoja, joita tarvitaan, että selvitään tulevaisuudessa elämästä itsenäisesti. Yhteiskunta tarjoaa ilmaisen koulutuksen peruskoulun aikana. Kourutarvikkeita ei siis tarvitse ostaa itse. Omat henkilökohtaiset tarvikkeet, kuten vaatteet ja kengät viking on tietenkin hankittava itse. Koulussa opitaan paljon tarpeellisia taitoja elämää varten kuten sosiaalista kanssakäymistä, mikä on tärkeää tulevaisuudessa. Koulussa tavataan ystäviä ja ystävyys voi säilyä pitkälle elämään.

Toinen aste

Perusasteen jälkeen oppilaat siirtyvät yhdeksännen luokan jälkeen toiselle koulutusasteelle lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen jälkeen on mahdollista siirtyä suoraan työelämään ja ansaitsemaan omia tuloja ja näin tulemaan riippumattomaksi vanhemmista. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voi suorittaa myös lukiotutkinnon ja saavuttaa samalla iskulla kaksi koulutusta yhtä aikaa. Tällainen koulutus vaatii paljon enemmän työtä ja vaivaa ja aikaakin, kuin pelkkä lukio tai ammatillinen koulutus. Kaikille kaksoistutkinto ei sovi, mutta tällainenkin on mahdollista, jos tarmoa ja energiaa riittää.

Ammattikorkeakoulu

Toisen asteen koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat jatkaa joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Suomessa on siis kahdenlaisia korkeakoulusta, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Ammattikorkeakouluissa opiskeltavat alat ovat hyvin monenlaisia. Opiskelut tähtäävät pääosin tutkintojen suorittamiseen. Kaikille halukkaille löytyy varmasti ala, joka kiinnostaa. Aloja on kaikkien elämän aloille kuten; liiketalouden ala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala ja muita mahdollisia aloja. Ammattikorkeakoulut ovat hajautuneet koko Suomen alueelle.

Yliopisto-opiskelu

Yliopisto-opiskelu on sitten korkein mahdollinen koulutuksen tarjoaja Suomessa. Yliopistolaitos on hajautunut ympäri Suomea. Suosituimmat laitokset sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Yliopistokaupunkeja on muitakin, mutta tässä suurimmat ja suosituimmat. Opiskelualoja on tarjolla hyvin moninaisia. Yliopistoihin on yleensä paljon hakijoita ja kaikki halukkaat eivät pääse opiskelemaan ensimmäisellä yrittämällä. Opiskelualoja on lukemattomia. Kaikissa yliopistoissa ei voi opiskella kaikkia aloja. Yliopistot ovat osittain keskittyneet tietyille aloille. Monialaisia yliopistoja on kuitenkin suurin osa. Lappeenrannassa on keskitytty tekniikan alaan. Rovaniemellä taas taideala, oikeustiede ja opettajankoulutus ovat vallitsevia. Yliopistoja on Suomessa 14. Yliopistot keskittyvät tieteelliseen ja taiteelliseen tutkimukseen perustutkinto-opetuksen lisäksi. Suomessa yliopisto-opiskelu on toistaiseksi maksutonta. Ulkomaisille opiskelijoille on asetettu maksuja.

Ihmisen koulutusura tuntuu pitkältä ja vaivalloiselta. Koulutuksen aikana henkilö kasvaa pienestä lapsesta aikuiseksi opiskelijaksi. Tämän kehityksen varrella ihmiselle tapahtuu hänen elämässään paljon fyysistä ja henkistä kehittymistä. Toivottavasti kaikki menee sujuvasti ja henkilöstä tulee vähitellen valmis ja itsenäinen yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.

agile