Archives for 2018

You are browsing the site archives by date.

Koulutusta Suomessa

Varhaiskasvatusta Ihmisen sivistykseen liittyy oleellisesti yksilön kasvatus siten, että hän pystyy toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti yhteiskunnan jäsenenä. Kasvatuksella pyritään ohjaamaan kasvatettavan henkilön persoonan kehittymistä....
Read More

Mikä PISA-tutkimus?

Kolmen vuoden välein järjestettävä PISA-tutkimus mittaa 15-16 -vuotijaiden nuorten osaamista matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. OECD-maiden järjestämän tutkimuksen pääarviointialue muuttuu joka kolmas vuosi. Vuonna 2015 aiheena...
Read More
agile